Events
Come and meet us at the upcoming events!

Maukula at Musti ja Mirri Kaleva

29.2 at 12-16

Maukula Facebook auction

2.3 - 9.3

Maukula at Musti ja Mirri Koivistonkylä

21.3 at 13-17